Az utasításon és engedelmességen alapuló vezetési stílus a képzetlen munkaerőre szabott.
Kiváló vezetők : rövidítve. In: Korszerű Vezetés 29 (1997) 3 p. 48-56.

Könyvtári szolgáltatás, mint marketingeszköz – Rexetin: depresszióra és információhiányra

Szerző: Szaniszlóné Békássy Éva
BOSS, 2002. november p. 47

A cikk szerkesztőségnek leadott változata a szerző engedélyével közölve

A könyvtárközi kölcsönzés valamikor a fénymásolt publikációk, könyvek postán, faxon történő cseréjét jelentette két könyvtár között. Ma az elektronikus eszközök teljes tárházát kihasználva, sokféle módon rendelnek egymástól, és a hagyományos postázáson kívül elektronikus úton is teljesítjük a kéréseket. Napjainkban e tevékenységre mégis helyesebb a könyvtárközi szolgáltatás elnevezést használni, mivel a legtöbb könyvtár számlát is mellékel az elküldött cikkekhez. Néhány éve dinamikus technikai fejlődés kezdődött a könyvtárközi szolgáltatás lebonyolításában. A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Műszaki könyvtárának 5 éve mindössze 4 könyvtárral volt e-mail kapcsolatunk, mára ez a szám több mint 90-re emelkedett. A kölcsönzések száma is robbanásszerűen növekedett, 1999-re érte el a csúcspontot, közel 5600 kérést teljesítettünk abban az évben, majd fokozatosan csökkent. 2001-ben látszólag egy nagyobb zuhanás következett. Valójában nem az érdeklődés csökkent, csupán a ScienceDirect adatbázisainak előfizetésével az olvasók íróasztaluk mellett ülve online is letölthetik az aktuális, őket érdeklő cikkek nagy részét, így évente körülbelül 3900-4000 kérés beszerzését kell teljesítenünk.

Az írás folytatása, frissített változata a Magyar Információbrókerek Egyesülete által 2006-ban kiadott Információból üzleti érték c. könyvben olvasható.

Hozzászólás