A hibás döntést meg lehet bocsátani, de a késést nem.
Kiváló vezetők : rövidítve. In: Korszerű Vezetés 29 (1997) 3 p. 48-56.

6. A változási készség felmérése

(a 4.5 pont melléklete)

A következő kijelentések nem csupán a hatékony szervezetek jellemzői, hanem a változás-menedzselés képességének fontos feltételei is.

Mennyire, mikor igaz?
mindig
általában
többé-kevésbé
ritkán
soha
Stratégia

1. Jól meghatározott stratégiák és tervek vannak.

2. A stratégiákat és a terveket hatékonyan megbeszélik a munkatársakkal.

3. A legtöbb munkatárs megérti és támogatja a szervezet szándékait
és céljait, valamint misszióját.

4. A felső vezetés a rövid távú elképzeléseken túl középtávra is gondol.

Struktúra

5. A munkatársak képességeit a kellő módon elismerik.

6. A forrásokat a célokkal összhangban osztják el.

7. A szükséges legkevesebb szervezeti szint van a szervezetben.

8. Világosak a felelősségi és elszámolási útvonalak.

9. A felelősség és hatalom megfelelően találkozik egymással.

10. Rugalmas a szervezeti felépítés, reagál a változó igényekre.

11. A szervezeti struktúra inkább integrált, ahelyett, hogy elszigetelt
egységeket alkotna.

Menedzsment-stílus

12. Ösztönzi a munkamegosztást és az innovációt.

13. Inkább a támogatásra, mint a direktívákra épít.

14. Elismerik és jutalmazzák az eredményeket.

15. A teljesítményt objektív mércék alapján állapítják meg.

16. A teljesítmény-célok kihívást jelentenek, de azért elérhetőek.

Közös értékek

17. Nagy a lojalitás a szervezetben.


18. Az emberek pozitívan állnak hozzá a szervezet értékeihez.


19. Az emberek megbíznak a szervezeten belüli együttműködésben.

20. Az emberek elkötelezettek a folyamatos fejlődés iránt.


Személyzet

21. Az embereket önálló személyiségként ismerik el és kezelik.

22. Képességeiket, lehetőségeiket megértik és jól kihasználják.23. Általában véve jó szakemberek.

24. Az emberek erősségeire tekintenek és nem büntetik őket gyengeségeikért.


A munkatársak tapasztalatai, készségei

25. A célokhoz rendelik a megfelelő képességeket.

26. A szervezet arra ösztönzi a munkatársakat, hogy egyre több tapasztalatra tegyenek szert.

27. A munkatársak tapasztalatait és képességeit kihasználja a szervezet.


Szabályozó rendszerek

28. A legfőbb kiadásokat szigorúan ellenőrzik.

29. A szervezetet hatékony költségmenedzselés jellemzi.


30. Hatékony és gyors a szervezeten belüli információáramlás.


31. Hatékony teljesítmény-ellenőrzési normák vannak a szervezetben.