„Ki a fene akarja hallani a színészek beszédét?” 1927., a hangosfilm kapcsán
Kétkedések története : pesszimista jóslatok, győztes technika / Schweitzer András. In: Heti Világgazdaság (2000. dec. 2.) p. 81-82

4. Kérdőív a vezetési stílusokról

(az 5.2.1 pont melléklete)

E kérdőív segít az egyes vezetési stílusok jellemzőinek meghatározásában. Az alábbi négy stílus kerül meghatározásra: utasító, eladó, részvételre épülő és delegáló.

Feladat:
1. Mind a tizenkét pontra adjon választ.
2. Minden esethez négy lehetséges válasz tartozik. Gondosan olvassa el mindegyiket, és jelölje be annak a válasznak a betűjelét, amelyik legközelebb áll az Ön elképzeléséhez.

Kérdések

1. Beosztottjaira nem hat az utóbbi időben az Ön barátságos közeledése, hogylétük felől is hiába érdeklődik.

a. Hangsúlyozza a feladatok teljesítésének fontosságát.

b. A munkatársak számára elérhetővé teszi magát, de nem
erőlteti saját részvételét.

c. Beszél a beosztottakkal és meghatározza a célokat.

d. Kifejti saját elképzeléseit, de nem avatkozik közbe.

2. Az Ön munkacsoportjának növekszik a mért teljesítménye. Megbizonyosodott róla, hogy valamennyi munkatárs tudatában van felelősségének és ismeri a teljesítmény-előírásokat.

a. Fenntartja a közvetlen kapcsolatot, de továbbra is ügyel arra, hogy valamennyi munkatárs tudatában legyen felelősségének és ismerje a teljesítmény-előírásokat.

b. Nem tesz semmi különöset.

c. Olyasmit tesz, amitől a munkatársak fontosnak és a döntéshozatalba bevontnak érzik magukat.

d. Hangsúlyozza a feladatok célját és fontosságát.

3. A csoport tagjai képtelenek maguk megoldani az előttük álló feladatot. Ön általában magukra szokta hagyni őket. Egyébként jó a csoport teljesítménye és a személyes kapcsolatok is.

a. A munkatársakkal együtt Ön is nekilát a probléma megoldásának.

b. Hagyja tovább a munkatársakat, hadd oldják meg maguk a gondokat.

c. Gyorsan és határozottan kijavítja a tévedéseket és újra eligazítja őket.

d. Arra bíztatja a munkatársakat, hogy dolgozzanak a problémán, egyúttal támogatja őket erőfeszítéseikben.

4. Ön változást határozott el. Beosztottai eddig is jól teljesítettek és elfogadják a változásokat.

a. Megengedi, hogy ők is segítsenek a változás megtervezésében, de azért nem túl közvetlenül.

b. Bejelenti és be is vezeti a változásokat, szoros felügyelettel.

c. Megengedi, hogy a csoport saját maga határozza meg a változás irányát.

d. A csoport javaslatait felhasználva Ön irányítja a változásokat.

5. Beosztottjainak teljesítménye romlott az elmúlt néhány hónapban. Voltak, akik nem érték el a kitűzött célokat, és folyton változtatni kellett a munka menetét, hogy időben végezni tudjanak. A szerepek és hatáskörök ismételt meghatározása korábban már segített.

a. Lehetővé teszi, hogy a csoport határozza meg saját feladatait és a felelősségi köröket.

b. A csoport javaslatait beépítve megvizsgálja, mely célokat sikerült elérni.

c. Újra meghatározza a szerepeket és a felelősségi köröket; gondosan felügyeli
a munkát.

d. Arra biztatja a munkatársakat, hogy dolgozzanak a problémán, egyúttal támogatja őket erőfeszítéseikben.

6. Ön bekerült egy hatékonyan működő szervezetbe. Az előző menedzser szorosan fogta a gyeplőt. Ön meg szeretné tartani a jó teljesítményt, de humanizálni szeretné a környezetet.

a. Olyan dolgokat tesz, ami által a csoport fontosnak, a döntési folyamatba bevontnak érzi magát.

b. Hangsúlyozza a feladat céljainak fontosságát.

c. Kifejti elképzeléseit, de nem avatkozik közbe.

d. Bevonja a csoportot a döntéshozásba, de ügyel arra, hogy a célokat ne tévesszék szem elől.

7. Ön olyan szervezeti változásokat határoz el, amilyennel a csoport még nem találkozott. A tagok elmondták elképzeléseiket a kívánatos változásokról. A csoport korábban már bizonyította teljesítőképességét és rugalmasságát.

a. Meghatározza a változások irányát és szorosan felügyeli azt.

b. A csoport tagjaival együttesen tervezi meg a változást, és lehetővé teszi, hogy a csoport tervezze meg annak bevezetését.

c. A változásokat a csoport szándékai szerint hajtja végre.

d. Kerüli a konfrontációt, nem avatkozik a dolgokba.

8. A csoport teljesítménye és a belső személyes kapcsolatok megfelelőek, de Ön nem érzi teljes irányításaalatt a beosztottakat.

a. Magára hagyja a csoportot.

b. Megbeszéli a csoporttal a helyzetet, és megfelelő lépésekre határozza el magát.

c. A közvetlen beosztottak által dolgozni kezd — jól meghatározott módszer szerint.

d. A csoporttal megbeszéli a helyzetet, úgy, hogy érezzék az Ön támogatását, ugyanakkor ügyel arra, hogy ne legyen elutasító.

9. Felettese kinevezte Önt egy feladat élére, mely azonban messze túlmutat a javasolt változásokon. A csoport számára nem világosak a változás céljai. A megbeszélésen is kevesenjelentek meg. A gyűlések fecsegéssé alakultak át. A csoportban azonban benne van a változás lehetősége.

a. Hagyja a csoportot, hogy dolgozzák ki a problémát.


b. A csoport javaslatait beépíti, de ügyel arra, hogy azok megfeleljenek a céloknak.

c. Újra meghatározza a célokat, és gondosan felügyeli a változásokat.

d. Lehetővé teszi a csoport számára, hogy célokat határozzon meg, de nem erőlteti ezt.

10. Az Ön beosztottjai — akik egyébként képesek munkájukért felelősséget vállalni — most nem reagálnak a frissen meghatározott elvárásokra.

a. Lehetővé teszi számukra, hogy újrafogalmazzák az elvárásokat, de az ellenőrzést nem engedi át.

b. Újra meghatározza a célokat és gondosan felügyeli a változásokat.

c. Nyomást nem gyakorol rájuk, hogy kerülje a konfrontációt. Nem avatkozik a dolgokba.

d. A csoport javaslatait beépíti, de ügyel arra, hogy megfeleljenek a céloknak.

11. Ön új beosztást kapott. Az előző vezető nem volt beavatva a csoport munkájába. A csoport megfelelően végezte feladatait, és eleget tett az utasításoknak. Jók a belső munkatársi kapcsolatok is.

a. A közvetlen beosztottak által dolgozni kezd — jól meghatározott módszer szerint.

b. A beosztottakat bevonja a döntéshozatali folyamatba, és megfelelő módon támogatni fogja őket munkájukban.

c. Megbeszéli a csoporttal az addigi teljesítményeket és az új gyakorlat kívánalmaira összpontosít.

d. Ön sem avatkozik be a csoport munkájába.

12. A csoport figyelemre méltó teljesítményeket mutat fel. A munkatársaknak megfelelő hosszú távú céljaik vannak. Újabban azonban nézeteltérések támadtak közöttük, noha korábban egyetértésben dolgoztak. Mindannyian a feladatuknak megfelelő képességekkel rendelkeznek.

a. Kipróbálja saját elképzeléseit a munkatársakon, és tanulmányozza az új gyakorlat megkívánta igényeket.

b. Felkínálja a csoporttagok számára, hogy saját maguk dolgozzák ki a munka menetét.

c. Gyorsan és határozottan javítja a hibákat és megfelelő útra tereli a csoportot.

d. Részt vesz a problémamegoldó beszélgetésen, miközben támogatásáról biztosítja a beosztottakat.