A vezető hét dolgot nem delegálhat: a tervezést, a munkatársak kiválasztását, teljesítményük mérését, a motiválást, az értékelést és a jutalmazást.
Fortune cookies : Management wit and wisdom from Fortune magazine / ed. by Allan Dentschman. - Random House : New York, 1993.

3. Motiváció kérdőív


(az 5.2.2 pont melléklete)

A kérdőívben arra kaphat választ, hogy Önt mivel lehet motiválni.

Minden alábbi kérdésnek két lehetséges válasza van. Összesen tíz pontot oszthat szét minden kérdéspár esetében aszerint, hogy milyen fontosnak tartja a választ. A lehetőségek A-tól E-ig terjednek. Ha például úgy gondolja, hogy X. kérdés esetében a D válasz valamivel fontosabb az Ön számára mint E, akkor D-hez 7 pontot, E-hez pedig 3-t írjon. Ha egyenlő fontosságúaknak tartja a válaszokat, akkor az 10 pontot meg is oszthatja: 5-5-nek. De az arány lehet természetesen 0 és 10 is.

1. Nálam egy munkával kapcsolatban leginkábbaz esik latba, hogy…

E ad-e lehetőséget arra, hogy saját adottságaim szerint fejlődhessek.
D kínál-e teljesítményarányos fizetést.
E

D

2. Csak akkor mondanám fel állásomat, ha …

B az olyan veszélyes munka, ahol nem megfelelő felszereléssel
alkalmatlan munkatársak dolgoznak.
C az egyszemélyes munka, és nincs lehetőség megbeszélni a terveket és a feladatot.
B

C

3./ A munkában szerintem az a legjobb, …

E ami magából a munkából adódó kihívás: ösztönző, értelmes tevékenység.
A ami belőle következik: jó fizetés és munkakörülmények, jó nyugdíjkilátás.
E

A

4./ Valószínűleg olyan helyen veszteném el
lelkesedésemet, ahol…

C a munkatársak zárkózottak és/vagy haragot tartanak illetve sohasem értünk egyet.
A túl nagy a hajtás, kevés a lehetőség a szusszanásra, sok a pluszmunka.
C

A

5./ Nálam egy munkával kapcsolatban leginkább az esik
latba, hogy…

B hol kínálnak biztos munkahelyet és jó fizetést.
D kínál-e teljesítményarányos fizetést.
B

D

6./ Előléptetés elfogadása kérdésében az érdekelne
leginkább, hogy…

C milyenek lennének munkatársaim; megfelelnénk-e egymásnak.
B az elfogadás lutri lenne részemről, és kárba veszne eddigi munkám.
C

B

7./ Valószínűleg olyan helyen veszteném el
lelkesedésemet, ahol…

E nem használják ki teljesítőképességemet és tapasztalataimat.
D a többieket azonos teljesítmény mellett jobban elismerik.
E

D

8./ Olyan környezetben dolgozom a legintenzívebben, ahol…

A jók a munkakörülmények.
B az elkövetett hibákat nem nagyon büntetik és amely biztos munkahely.
A

B

9./ Előléptetés elfogadása kérdésében az érdekelne
leginkább, hogy…

B az elfogadás lutri lenne részemről, és kárba veszne eddigi munkám.
E van-e kilátás új területek megismerésére, illetve kreatívabb munkára.
B

E

10./ Csak akkor mondanám fel állásomat, ha…

A az a rossz munkakörülmények miatt jelentős fizikai megterhelést jelent számomra.
B az olyan veszélyes munka, ahol nem megfelelő felszereléssel alkalmatlan munkatársak dolgoznak.
A

B

11./ A munkában szerintem az a legjobb, …

D ha elismernek a jó munkáért, illetve ha az én munkám a legjobb a csoportban.
C ha a lehetőségem van arra, hogy a csapat értékes tagja legyek.
D

C

12./ Olyan környezetben dolgozom a legintenzívebben,
ahol…

C a csapattagok összetartanak, együtt dolgoznak, és jól érzik magukat egymással.
D kézzelfogható jutalmak és elismerés jár a teljesítményért.
C

D

13./ Valószínűleg olyan helyen veszteném el
lelkesedésemet, ahol…

D a többieket azonos teljesítmény mellett jobban elismerik.
C a munkatársak zárkózottak és/vagy haragot tartanak, és sohasem értünk egyet.
D

C

14./ Nálam a munkával kapcsolatban leginkább az esik
latba, hogy…

A jól fizet-e igényeimhez és feladataimhoz viszonyítva.
B hol kínálnak biztos munkahelyet és jó fizetést.
A

B

15./ A munkában szerintem az a legjobb, …

D ha elismernek a jó munkáért, illetve ha az én munkám a legjobb a csoportban.
E ami magából a munkából adódó kihívás: ösztönző, értelmes tevékenység.
D

E

16./ Valószínűleg olyan helyen veszteném el
lelkesedésemet, ahol…

A túl nagy a hajtás, kevés a lehetőség a szusszanásra, sok a pluszmunka.
B teljesítményemet abból számítanák ki, hogy mennyiben érem el a célokat.
A

B

17./ Nálam a munkával kapcsolatban leginkább az esik
latba, hogy…

D kínál-e teljesítményarányos fizetést.
A jól fizet-e igényeimhez és feladataimhoz viszonyítva.
D

A

18./ A munkában szerintem az a legjobb, …

B amit a fizetésen kívül nyújt: betegszabadság, nyugdíj stb.
D ha elismernek a jó munkáért, illetve ha az én munkám a legjobb a csoportban.
B

D

19./ Előléptetés elfogadása kérdésében az érdekelne
leginkább, hogy…

E van-e lehetőség új területek megismerésére, illetve kreatívabb munkára.
D büszke lehetek-e pozíciómra és mások is elismernek-e.
E

D

20./ Csak akkor mondanám fel állásomat, ha…

C az egyszemélyes munka, és nincs lehetőség megbeszélni a terveket és a feladatot.
D az valamilyen szempontból megalázó számomra.
C

D

21./ Nálam egy munkával kapcsolatban leginkább az esik
latba, hogy…

E adnak-e lehetőséget arra, hogy saját adottságaim szerint fejlődhessek.
B hol kínálnak biztos munkahelyet és jó fizetést.
E

B

22./ Csak akkor mondanám fel állásomat, ha…

E a munka túl egyszerű és nem használhatom ki képességeimet.
D az valamilyen szempontból megalázó számomra.
E

D

23./ Valószínűleg olyan helyen veszteném el
lelkesedésemet, ahol…

D a többieket azonos teljesítmény mellett jobban elismerik.
A túl nagy a hajtás, kevés a lehetőség a szusszanásra, sok a pluszmunka.
D

A

24./ Olyan környezetben dolgozom a legintenzívebben,
ahol…

C a csapattagok összetartanak, együtt dolgoznak, és jól érzik magukat egymással.
A jók a munkakörülmények.
C

A

25./ A munkában szerintem az a legjobb, …

C ha a lehetőségem van arra, hogy a csapat értékes tagja legyek.
B amit a fizetésen kívül nyújt: betegszabadság, nyugdíj stb.
C

B

26./ Előléptetés elfogadása kérdésében az érdekelne
leginkább, hogy…

A több munkát kíván-e tőlem — szabadidőm rovására.
E van-e lehetőség új területek megismerésére, illetve kreatívabb munkára.
A

E

27./ Nálam egy munkával kapcsolatban leginkább az esik
latba, hogy…

D kínál-e teljesítményarányos fizetést.
C van-e jó társaság és baráti kapcsolatok.
D

C

28./ Csak akkor mondanám fel állásomat, ha…

B az olyan veszélyes munka, ahol nem megfelelő felszereléssel alkalmatlan munkatársak dolgoznak.
E az a munka túl egyszerű és nem használhatom ki képességeimet.
B

E

29./ Valószínűleg olyan helyen veszteném el
lelkesedésemet, ahol…

E nem használják ki teljesítőképességemet és tapasztalataimat.
C a munkatársak zárkózottak és/vagy haragot tartanak, és sohasem értünk egyet.
E

C

30./Olyan környezetben dolgozom a legintenzívebben, ahol…

D kézzelfogható jutalmak és elismerés jár a teljesítményért.
B az elkövetett hibákat nem nagyon büntetik és amely biztos munkahely.
D

B

31./ Előléptetés elfogadása kérdésében az érdekelne
leginkább, hogy…

B az elfogadás lutri lenne részemről, és kárba veszne eddigi munkám.
A több munkát kíván-e tőlem — szabadidőm rovására.
B

A

32./ A munkában szerintem az a legjobb, …

E ami magából a munkából adódó kihívás: ösztönző, értelmes tevékenység.
C ha a lehetőségem van arra, hogy a csapat értékes tagja legyek.
E

C

33./ Csak akkor mondanám fel állásomat, ha…

D az valamilyen szempontból megalázó számomra.
E az a munka túl egyszerű és nem használhatom ki képességeimet.
D

E

34./ Nálam egy munkával kapcsolatban leginkább az esik
latba, hogy…

C van-e jó társaság és baráti kapcsolatok.
E adnak-e lehetőséget arra, hogy saját adottságaim szerint fejlődhessek.
C

E

35./ Olyan környezetben dolgozom a legintenzívebben,
ahol…

B az elkövetett hibákat nem nagyon büntetik és amely biztos munkahely.
C a csapattagok összetartanak, együtt dolgoznak, és jól érzik magukat egymással.
B

C

36./ Előléptetés elfogadása kérdésében az érdekelne
leginkább, hogy…

D teljesítményemet abból számítanák ki, hogy mennyiben érem el a célokat.
B az elfogadás lutri lenne részemről, és kárba veszne eddigi munkám.
D

B

37./ Valószínűleg olyan helyen veszteném el
lelkesedésemet, ahol…

B teljesítményemet abból számítanák ki, hogy mennyiben érem el a célokat.
C a munkatársak zárkózottak és/vagy haragot tartanak, és sohasem értünk egyet.
B

C

38./ Csak akkor mondanám fel állásomat, ha…

D az valamilyen szempontból megalázó számomra.
A az a rossz munkakörülmények miatt jelentős fizikai megterhelést jelent számomra.
D

A

39./ A munkában szerintem az a legjobb, …

D ha elismernek a jó munkáért, illetve ha az én munkám a legjobb a csoportban.
A ami belőle következik: jó fizetés és munkakörülmények, jó nyugdíjkilátás.
D

A

40./ Olyan környezetben dolgozom a legintenzívebben,
ahol…

E saját érdekeim és fejlődésem szempontjából nézhetem munkám hasznát.
B az elkövetett hibákat nem nagyon büntetik, és amely biztos munkahely.
E

B

41./ Nálam egy munkával kapcsolatban leginkább az esik
latba, hogy…

B hol kínálnak biztos munkahelyet és jó fizetést.
C van-e jó társaság és baráti kapcsolatok.
B

C

42./ Csak akkor mondanám fel állásomat, ha…

C az egyszemélyes munka, és nincs lehetőség megbeszélni a terveket és a feladatot.
E a munka túl egyszerű és nem használhatom ki képességeimet.
C

E

43./ Olyan környezetben dolgozom a legintenzívebben,
ahol…

D kézzelfogható jutalmak és elismerés jár a teljesítményért.
A jók a munkakörülmények.
D

A

44./ Előléptetés elfogadása kérdésében az érdekelne
leginkább, hogy…

E van-e lehetőség új területek megismerésére, illetve kreatívabb munkára.
C milyenek lennének munkatársaim; megfelelnénk-e egymásnak.
E

C

45-/ A munkában szerintem az a legjobb, …

A ami belőle következik: jó fizetés és munkakörülmények, jó nyugdíjkilátás.
B amit a fizetésen kívül nyújt: betegszabadság, nyugdíj stb.
A

B

46./ Nálam egy munkával kapcsolatban leginkább az esik
latba, hogy…

A jól fizet-e igényeimhez és feladataimhoz viszonyítva.
C van-e jó társaság és baráti kapcsolatok.
A

C

47./ Olyan környezetben dolgozom a legintenzívebben,
ahol…

D kézzelfogható jutalmak és elismerés jár a teljesítményért.
E saját érdekeim és fejlődésem szempontjából nézhetem munkám hasznát.
D

E

48./ Csak akkor mondanám fel állásomat, ha…

E a munka túl egyszerű és nem használhatom ki képességeimet.
A az a rossz munkakörülmények miatt jelentős fizikai megterhelést jelent számomra.
E

A

49./ Valószínűleg olyan helyen veszteném el
lelkesedésemet, ahol…

D a többieket azonos teljesítmény mellett jobban elismerik.
B teljesítményemet abból számítanák ki, hogy mennyiben érem el a célokat.
D

B

50./ A munkában szerintem az a legjobb, …

A ami belőle következik: jó fizetés és munkakörülmények, jó nyugdíjkilátás.
C ha a lehetőségem van arra, hogy a csapat értékes tagja legyek.
A

C

51./ Olyan környezetben dolgozom a legintenzívebben,
ahol…

C a csapattagok összetartanak, együtt dolgoznak, és jól érzik magukat egymással.
E saját érdekeim és fejlődésem szempontjából nézhetem munkám hasznát.
C

E

52./ Csak akkor mondanám fel állásomat, ha…

C az egyszemélyes munka, és nincs lehetőség megbeszélni a terveket és a feladatot.
A a rossz munkakörülmények miatt jelentős fizikai megterhelést jelent számomra.
C

A

53./ Nálam egy munkával kapcsolatban leginkább az esik
latba, hogy…

E adnak-e lehetőséget arra, hogy saját adottságaim szerint fejlődhessek.
A jól fizet-e az igényeimhez és feladataimhoz viszonyítva.
E

A

54./ Előléptetés elfogadása kérdésében az érdekelne
leginkább, hogy…

D büszke lehetek-e pozíciómra és mások is elismernek-e.
C milyenek lennének munkatársaim; megfelelnénk-e egymásnak.
D

C

55./ Valószínűleg olyan helyen veszteném el
lelkesedésemet, ahol…

E nem használják ki teljesítőképességemet és tapasztalataimat.
B teljesítményemet abból számítanák ki, hogy mennyiben érem el a célokat.
E

B

56./ A munkában szerintem az a legjobb, …

B amit a fizetésen kívül nyújt: betegszabadság, nyugdíj stb.
E ami magából a munkából adódó kihívás: ösztönző, értelmes tevékenység.
B

E

57./ Olyan környezetben dolgozom a legintenzívebben,
ahol…

A jók a munkakörülmények.
E saját érdekeim és fejlődésem szempontjából nézhetem munkám hasznát.
A

E

58./ Előléptetés elfogadása kérdésében az érdekelne
leginkább, hogy…

D büszke lehetek-e pozíciómra és mások is elismernek-e.
A több munkát kíván-e tőlem – szabadidőm rovására.
D

A

59./ Valószínűleg olyan helyen veszteném el
lelkesedésemet, ahol…

A túl nagy a hajtás, kevés a lehetőség a szusszanásra, sok a pluszmunka.
E nem használják ki teljesítőképességemet és tapasztalataimat.
A

E

60./ Előléptetés elfogadása kérdésében az érdekelne
leginkább, hogy…

C milyenek lennének munkatársaim; megfelelnénk-e egymásnak.
A több munkát kíván-e tőlem – szabadidőm rovására.
C

A