"Senkit nem büntetnek meg, ha hibázik. Ha valaki megpróbálkozik valamivel, és kudarcot vall, az még nem jelenti azt, hogy derékbe tört volna a karrierje. Sőt, sokkal értékesebb lesz a tapasztalat miatt a következő munkáltatója szemében - ez az, amit megtanultam itt." - Steve Jobs

Magyar nemzeti kultúra – milyenek vagyunk nemzetközi viszonylatokban?

© 2015. A cikk nyomtatásban nem jelent meg

Népszerű téma a nemzeti karaktertipológia, főként olyan nemzeteknél, amelyek újból és újból keresik önazonosságukat a változó környezetükre reagálva, vagy ahol rendre felmerül a „valahol utat tévesztettünk” érzése. Magyarországon is nagy hagyománnyal bír, sok felületes és kevésbé felületes sablonnal kommunikálva, irodalmi vagy szociológiai megközelítésekkel – vö. pl.: Illyés Gyula, Bibó István, Buda Béla –, tudományos műhelyektől kocsmaasztalokig; a reformkorig visszanyúló történettel. A jelen cikk a közelmúlt menedzsment-irodalmából kínál rövid összefoglalót, a magyar nemzeti kultúrát önmagában illetve más kultúrákkal összevetve. A cikk bemutat a magyar nemzeti kúrára vonatkozó megállapításokat, összehasonlításokat, illetve röviden kitér a megállapítások versenyképességi vonatkozásaira.

Ha az egyén / szervezet / ország saját céljai mentén előbbre kíván lépni, érdemes szembesülnie

  • a valósággal (melyet teljesen ugyan soha nem tudunk megismerni), nem keverve azt
  • az önimázzsal (kép, melyet magunkról alkotunk),
  • az arculattal (melyet magunkról a külvilág felé mutatunk) vagy
  • az imázzsal (melyet mások rólunk arculatunk és más egyéb források támaszkodva alkotnak),

törekedve arra, hogy e szempontok, megközelítések között a lehető legnagyobb legyen az azonosság. E cikk vonatkozó felmérések eredményeinek ismertetésével igyekszik segíteni a pontosabban látást. Bár a valóság nem ismerhető meg teljesen, következtethetünk rá az arculatból és az imázsból.

Az egyértelműség kedvéért a kultúra alatt e cikkben a következőt értjük: „A kultúra a közösség tagjainak közös tapasztalatokból származó és generációkon keresztül átöröklődő, a közösség valamennyi tagja által osztott motivációinak, értékeinek, meggyőződéseinek, identitásainak és a lényeges események közös értelmezéseinek vagy jelentéseinek összessége.” (p. 15, House et al., 2004)

folytatás…

Hozzászólás