Dán közkönyvtárban térítéses rendszert vezettek be. Az üzleti elemek megjelenésével a könyvtárak nagyobb felelősséget vállalnak a használókért.
Management and the management of information and library services / Patricia Layzell Ward. In: Library Management 22 (2001) 3 p. 131-155

Stage student uit Hongarije op BDI-afdeling IJselland / Magyar hallgató tölti gyakorlatát az IJselland BDI-karán

Deventer Dagblad, 1991. máj. 7.
Magyar hallgató tölti gyakorlatát az IJselland BDI-karán

Mindössze három napja érkezett Hollandiába. Mikulás Gábor, magyar főiskolai hallgató nem fog unatkozni a gyakorlati ideje alatt a BDI-n (Könyv¬tártudomány, Dokumentáció, Informatika), a „HEO” főiskolai karon az IJselland Tartományi Főiskolán. A hallgató tanulmányi együttműködés keretén belül tölt egy hónapot Deventerben. A BDI IJselland, a budapesti ELTE könyvtártudományi kar és a hannoveri főiskola BID-kara közötti együttműködést a TEMPUS-program (Trans European Mobility Scheme for University Studies) tette lehetővé.

Az Európai Gazdasági Közösség programja, mely a Nyugat- és Kelet-közép-európai főiskolák és egyetemek közötti tanulmányi együttműködést támogatja, az múlt évben indult. Elsőként Magyarország és Lengyelország részesült a céltámogatásban. A TEMPUS-projekt keretében a fenti három oktatási intézmény 325 000 guldenben részesült.

A program diákcserét tesz lehetővé, emellett elősegíti a számítástechnikával támogatott oktatás létrejöttét és a könyvtártudományi oktatás rendjének gyökeres átalakítását Budapesten. A diákcsere már megkezdődött; a múlt hónapban a magyar Péterfi Rita volt Deventerben vendég, Budapesten pedig két deventeri hallgató végzi gyakorlatát. Mikulás Gábor májusban az IJselland Főiskolán, előtte pedig Hannoverben töltötte könyvtári gyakorlatát.
Alig néhány napja tartózkodik Deventerben, és már tudja, hogy Hollandiában kellemesebb és tartalmasabb tanulmányi szakasza kezdődik meg. „A programot nagyon jól állították össze. Nem korlátozódik annyira egy helyre, mint ahogy Németországban. A tapasztalatszerzés mellett a tanulmányok keretén belül gazdag lehetőség nyílik kirándulásokra; így van mód az ország kultúrájának megismerésére is. Földrajzi ismereteken kívül Hollandiáról meglehetősen keveset tudok. Ez a program kiváló lehetőség az általános ismeretszerzésre is.” A huszonhárom éves magyar hallató könyvtár és magyar szakon tanul az ELTE-n, Budapesten. Nálunk, természetesen, a könyvtártudomány területén tudja ismereteit elmélyíteni. “Sok olyan ismerethez jutok, amelyek megszerzésére Magyarországon nemigen van lehetőségem. Így az itt szerzett tudást és ötleteket kívánom hazavinni.”
A magyar hallató, aki egy Budapest közeli városban, Kecskeméten él, sok előnyét látja a holland könyvtári információs rendszernek. „Itt sokkal egyszerűbben és gyorsabban terjed az információ. Ennek ellenére nem szabad mindent automatikusan lemásolnunk. Mindenekelőtt fontos az ismeretet hazavinni, hogy a jövőben a saját rendszerünket és módszereinket kialakíthassuk, és hogy ne függjünk másoktól.”

A következő iskolaévben is sor kerül majd diákcserére. A nyáron, Budapesten nagy szimpóziumot rendeznek, amelyen mindhárom intézmény hallgatói részt vehetnek. Véleménycserén kívül arra is lesz lehetőség, hogy a hallgatók személyesen is megismerjék egymást.

Hozzászólás