"A többi játékos oda megy, ahol a korong van. Én oda megyek, ahol a korong lesz" -- Wayne Gretzky, minden idők legponterősebb jégkorongozója

A döntéshozatal biztonságának növelése – Az információs tanácsadó munkája

Előadás A múltból átívelő jövő – VIII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencián, 2018. nov. 14-15.
Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának osztályrendezvénye

(A tanulmánykötetben:  p. 227-237, Döntéshozatal biztonságának növelése – az információs tanácsadó munkája / Mikulás Gábor. – In: A múltból átívelő jövő : VIII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia : 50 éves a magyar jövőkutatás, 2018. – Budapest : Palatia, 2018. – 423 p. (Konferenciakötet))

 

A döntéshozatal biztonságának növelése – az információs tanácsadó munkája (vázlat)

Bár a döntéshozók gyakran érzik hiányosnak a rendelkezésre álló információt, gyakran túl keveset foglalkoznak a releváns információ feldolgozásával. Céljuk a döntéselőkészítésben lehet konkrét lépéshez köthető, vagy tudásbővítő.

Az információkeresésre és feldolgozásra specializálódott információs tanácsadó (információbróker) olyan szakember, aki üzleti, technológiai probléma megoldása, döntés-előkészítés céljára térítésért információt keres és értékesít. Projektjei jellemzően egyediek, melyeket telefonos információszerzés, interneten és adatbázisokban való keresés és adatelemzés eszközeivel teljesít. Megbízói számára előnyt jelent, hogy több, illetve más forrásokban, professzionálisan, gyorsan, külső szemléletet bevonva keres.

Az információs tanácsadó nem hoz döntést megrendelője helyett, ugyanakkor beszerez kontaktadatokat, cég- és marketing-információt, összegyűjt eseteket olyan üzleti kívánságokra, mint például: külföldi vállalat számára hazai üzleti partner felkutatása, iparági elemzés, gyártási jellemzők feltérképezése vagy éppen pletykák összegyűjtése, speciális piac felkutatása. A projekt természetétől függően működik együtt újságíróval, hírszerzővel, iparági szakemberekkel.

A referenszinterjú során elhangzik a megrendelő hírigénye, az információszerzés célja, hogy originális vagy generikus a keresett információ, trend felvázolása vagy gyenge jel keresése a cél stb. Van, hogy a megrendelő általa kért eszközök és források körét újra kell gondolni a megrendelő céljainak tükrében, és az információs tanácsadó új stratégiát javasol. Az információs tanácsadó az egyeztetést követően dönt arról, hogy etikai szempontból, az információ-felhasználás dimenziói szerint vagy kapacitását tekintve vállalható-e számára a feladat. A munka elvállalása esetén – lévén a szolgáltatás immateriális természetű – a felek pontosan felvázolják a szállítandó információ tartalmi és formai paramétereit, minél kevesebb esélyt adva az esetleges félreértéseknek.

Az információszerzés módja iteratív. Jellemző, hogy az interneten elért nyílt vagy nem nyílt forrásokból jut el a tanácsadó az információ humán forrásaiig, ahol a legértékesebb, még le nem írt információ jellemzően telefonos interjú vagy elektronikus levelezés útján érhető el.

A kontrollált és dokumentált információkeresés során a beszerzett információt a tanácsadó a döntéshozatal megkívánta struktúrába rendezi, feltüntetve a forrásokat és a beszerzés módját. A jelentésben döntés nem, csak annak input adata (adatai) szerepelnek. Az információs tanácsadó az ügyfele igényét megismerve igyekezhet a felülértékesítésben, kapcsolódó további értéknövelt szolgáltatások felkínálásával. A felek kölcsönös elégedettsége esetén a projektjellegű munka folyamatos megbízássá, vagy projektek sorozatává válhat.

*

Increasing the safety of decision-making – the work of Information Consultant (abstract)

Although decision-makers often feel incomplete the information available, they often deal with the processing of relevant information too little. Their goal in decision-making process can be action oriented or knowledge-enhancing use.

An Information Consultant (information broker), specialized in information searching and processing looks for and sells information for business and technology problem solving, decision-making. Its projects are typically unique and fulfil them with telephone interviews, internet and database search and data analysis. The clients find advantageous that the consultant searches in several kind of sources, involving external point of view with quick, professional skills.

The Information Consultant does not make a decision for a customer, but obtains contact information, company and marketing information, complies business requests such as, questing a domestic business partner for a foreign company, analyzing industry, manufacturing features, collecting gossip, identifying a specific market etc. Depending on the nature of the project it may stand in with journalists, intelligence and industry specialists.

During the reference interview the details are discussed such as the customers’s demand, the purpose of the information, whether the information searched is original or generic, whether trend outline or weak signal searching is the target, etc. In some cases there is need to reconsider the tools and resources reflecting the customer’s goals, and the Information Consultant suggests an altered strategy. Following the consultation, the Information Consultant decides whether the assignment can be fulfilled regarding the ethical and capacity aspect. After accepting the information request – as the delivery has an intangible characteristic – the parties outline precisely the content and parameters of the information to be delivered, giving the slightest chance of possible misunderstandings.

The way of information acquiring is iterative. It is typical that the Consultant reaches the human resources of the information from open or non-open source of the Internet, where the most precious, not yet written information is available typically via telephone interview or electronic mail.

During the controlled and documented information search, the obtained information is organized according to the structure requested by the client. The report does not include the decision itself, only its input data. As the Information Consultant gets to know the claim of its client, the Consultant may upsell value added services.

In the case of mutual satisfaction of the parties, project work may become a continuous assignment or series of projects.

Hozzászólás