Vedd észre, hogy a versenyt gyakran azok nyerik meg, akik az új ötleteket legjobban és leggyorsabban valósítják meg, megelőzve azokat, akik kitalálták őket.
Fortune cookies : Management wit and wisdom from Fortune magazine / ed. by Allan Dentschman. - Random House : New York, 1993.

Könyvtári vezetők személyes tőkéje: szakmai tudás kellene pozícióból eredő befolyás helyett

kit-felmA KIT 2013 novemberében a magyar könyvtári vezetők legfontosabb személyes tőkéjére kérdezett rá. Először a meglévő képességikre (a mostani helyzet), utána a kívánatos állapotra (hogyan szeretnék a válaszadók a vezetőket látni) kérdezett rá. A nem reprezentatív válaszok alapján levonható következtetések:

A válaszadók szerint

  • a könyvtári vezetők befolyásukat főként személyes kapcsolataikra, másodsorban pozíciójukra, harmadsorban szaktudásukra építik
  • a válaszadók számára a legfontosabb hatalmi forrás a szakismeretre és tudásra alapuló képességek, másodsorban a pozícionális hatalom
  • a személyes anyagi képességek a kérdés szempontjából nem voltak mérvadóak
  • a válaszadók szeretnék, ha a könyvtári vezetők szakmai befolyását sokkal inkább szakismeretük határozná meg, sokkal kevésbé a pozícióból adódó hatalom, és kevésbé a személyes kapcsolati hálózat.

Az eredmények felvetik a könyvtárosképzés kritikus sikertényezőit is. Aki ma karriert akar a szakmában, az a hatalomra és személyes kapcsolatokra összpontosítson?

Könyvtári vezetők tevékenységéről legutóbb 1996-ban jelent meg tanulmány.

Hozzászólás