A főnök bizonytalansága rávetül az egész intézményre.
Entrepreneurial library management / Maurice B. Line. Elhangzott Maurice Line 1990. november 7-ei előadásán az Országos Széchényi Könyvtárban

A japán iskolai könyvtárak szövetségének tevékenysége

Könyvtári Levelező/lap 6 (1994) 9 p. 17

Japánban az iskolai könyvtárak külön szövetségbe (Gakko Toshokan Sokuhoban; School Library Association – SLA) tömörülnek érdekeik védelmére. Kobayashi Koh-t. Omiya városban dolgozó iskolai könyvtárost, Saitama prefektúra regionális SLA-csoportjának titkárát, az országos szervezet elnökségi tagját a szövetség 1994-es évi munkájáról és terveiről kérdeztem, magyarországi tartózkodása alkalmával. Õ a következőkben foglalta össze tevékenységük lényegét:

Kiválogatják a könyvpiacon azokat a könyveket, amelyek hasznosak lehetnek az iskolai könyvtárak számára. Ez nem kis munka, hiszen Japánban több mint 45 ezer gyerekkönyv jelenik meg évente. A műveknek ez a száma több annál, hogy közülük a fiatal olvasók könnyen és jól választhassanak.

Útmutatót adnak ki, amelyben iskolai könyvtárak építéséhez nyújtanak szakmai segítséget.

Vetélkedőt szerveznek diákok számára; arra buzdítják őket, hogy a könyvek elolvasása után írják le velük kapcsolatos élményeiket, általuk kiváltott gondolataikat. Ez az egész országra kiterjedő versengés a nyári szünetben zajlik le. Az elmúlt évben 3.8 millió iskolás (6-8 évesek) nevezett be a versenybe. Szervezői fejenként 150 pályázó munkáját olvassák el a téli szünidő alatt. A győztesek díjakat kapnak, nem is akárkitől: a császárnétól.

Évenként illusztrátor-versenyt hirdetnek a diákok körében, akiknek az a feladatuk, hogy egy választott könyv alapján képeket készítsenek.

A tagok évente egyszer tapasztalatcserére ülnek össze. Legutóbb ez év augusztusában, Akitában háromezer könyvtáros, könyvtáros-tanár és tanító, illetve tanár találkozott. Lobbiznak azért, hogy a parlament tárgyalja újra az iskolai könyvtárakat érintő törvényt. A könyvtárosok azt szeretnék elérni, hogy a törvénybe épüljenek be az iskolai könyvtárak
folyamatos költségvetésének és a könyvtárosok megbecsülésének biztosítékai.

Az iskolai könyvtárosok szövetsége nem csupán könyvekkel fordul a könyvtárhasználók felé. Stratégiája három lépcsős:

  1. A diákok számára a könyvtárosokon keresztül rendelkezésre bocsátja azokat a dokumentumokat — többnyire könyveket –, amelyek segítik őket az iskolai előrejutásban. (A diákok diákok kezébe adják magát a regényt, mesét, novellát.
  2. Másodlagos információhordozóként videófilmekkel, irodalmi alkotások kivonataival is ellátják őket az eredeti,  klasszikus művek mellet. Ette azért van szükség, mert az előző pontban említett rendszer a diákoknak csupán nagyon kis részét érinti meg. (A gyerekekhez eljuttatják az irodalmi alkotásról szóló film videókazettáját, valamint a mű rövidített, egyszerűsített változatának füzetkéjét. Így valamivel nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők előbb-utóbb kézbe veszik az eredeti művet is.)
  3. A harmadik szinten az eredeti műveket, a rövidített változatokat, illetve a filmváltozatokat nem az egymásra építés mbdszerével, hanem csak önmagukban viszik közel az olvasóhoz. (Emögött annak tudomásul vétele áll, hogy akadnak olyanok — nagyon is sokan —, akik soha életükben nem jutnak el az eredeti könyvhöz. Számukra tehát — kényszerűen — a filmváltozat vagy az egyszerűsített forma válik “az” eredetivé.)

A SLA havonta folyóiratot jelentet meg. Ebben a rövid hírek mellett könyvismertetések töltik meg a lap jelentős részét. Az ismertetett könyvekből azonnal — a megjelenéstől számított két héten belül — lehet rendelni.

A szervezet különféle plakátokat is közrebocsát, amelyek rendszerint az iskolai könyvtárak falára kerülnek. Ezek a könyvtárhasználatot. a könyvkészítés rejtelmeit, az SLA által szervezett vetélkedők győzteseit és jutalmukat mutatják be.
(További információk a (06)(76)321-444 (kvt.) telef0nszámon kaphatók.)

Hozzászólás