„Ki a fene akarja hallani a színészek beszédét?” 1927., a hangosfilm kapcsán
Kétkedések története : pesszimista jóslatok, győztes technika / Schweitzer András. In: Heti Világgazdaság (2000. dec. 2.) p. 81-82

Pályázat – A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár vezetésére, fejlesztésére, tevékenységének társadalmi elismertetésére vonatkozó program

cv2020. júl. 31. (A pályázat Szentendre önkormányzatának 2020. szept. 9-i döntése értelmében nem nyert.)

Tud, tudni akar, és tudását át akarja adni – tartják az értelmiségi emberről. Máshogyan fogalmazva: tett már le az asztalra. Ugyanakkor belátja, hogy aktuális tudása viszonylagos, és örömét leli abban, ha másokkal együttműködve megoszthatja ismereteit. Fokozottan igaz ez a profi tájékoztatónak lenni kívánó könyvtárosra. Tervem olyan belátásokon alapul, mint

  • öröm mások céljainak teljesülését segíteni,
  • izgalmas dolog mások számára tényleges értéket előállítani,
  • élvezet az együttműködésben, kreatív súrlódásban megtestesülő szellemi kihívás.

Mindez közösen vallott értékek mentén, rendszeres érdekharmonizálással, szűkebb és tágabb közösségeken, szervezeteken belül képzelem. Azaz a munkatársakkal, a városlakókkal, a város és megye szakembereivel, a kölcsönösen érdekelt könyvtárakkal, az ő képességeik bevonásával, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár tudásának megosztásával. (A pályázat további részeiben a könyvtár hivatalos neve helyett az egyszerűség kedvéért a használói közösségben megszokott „PMK” rövidítést használom.)

E pályázat célja, hogy Szentendre lakói és a PMK többi célcsoportja a lehetőségekhez képest legmagasabb szintű könyvtári – azaz információs, közösségi és rekreációs – szolgáltatásokban részesüljenek.

A pályázat készítése során három kisebb felmérést végeztem:

  • a Szentendre blogol c. Facebook-csoport használóinak elképzelései
  • 10 hazai illetve határon túli városi illetve megyei közkönyvtár elvi együttműködési hajlandóságának felmérése
  • a PMK, valamint a hazai és nemzetközi könyvtárszakmai trendek, jó gyakorlatok viszonyának feltárása.

Bízom abban, hogy Szentendre városa büszke lehet arra, hogy számos közösségi és információs szolgáltatás Magyarországon először fog e város könyvtárhasználói számára megjelenni.

Ezúton köszönöm mindenkinek, akinek tudását a következő oldalakon felhasználhattam.


A pályázat teljes szövege (a leadás utáni, a döntés előtti frissítéseket nem tartalmazza)
További dokumentumok: Életrajz; Szakirányú tudományos tevékenység igazolása; tudományos és szakmai publikációs jegyzék

Hozzászólás