Egyetlen hét sem múlhat el úgy, hogy a Virgin szóvivője ne jelentene be valamilyen újdonságot.
Kiváló vezetők : rövidítve. In: Korszerű Vezetés 29 (1997) 3 p. 48-56.

Döntéshozatal biztonságának növelése – az információs tanácsadó munkája

Konferencia-előadás és publikáció. In: p. 227-237., VIII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia (Budapest, 2018. november 14.15.) Budapest, 2018. – 423 p.

 

Absztrakt:

Bár a döntéshozók gyakran érzik hiányosnak a rendelkezésre álló információt, gyakran túl keveset foglalkoznak a releváns információ feldolgozásával. Céljuk a döntéselőkészítésben lehet konkrét lépéshez köthető, vagy tudásbővítő.

Az információkeresésre és feldolgozásra specializálódott információs tanácsadó (információbróker) olyan szakember, aki üzleti, technológiai probléma megoldása, döntés-előkészítés céljára térítésért információt keres és értékesít. Projektjei jellemzően egyediek, melyeket telefonos információszerzés, interneten és adatbázisokban való keresés és adatelemzés eszközeivel teljesít. Megbízói számára előnyt jelent, hogy több, illetve más forrásokban, professzionálisan, gyorsan, külső szemléletet bevonva keres.

Az információs tanácsadó nem hoz döntést megrendelője helyett, ugyanakkor beszerez kontaktadatokat, cég- és marketing-információt, összegyűjt eseteket olyan üzleti kívánságokra, mint például: külföldi vállalat számára hazai üzleti partner felkutatása, iparági elemzés, gyártási jellemzők feltérképezése vagy éppen pletykák összegyűjtése, speciális piac felkutatása. A projekt természetétől függően működik együtt újságíróval, hírszerzővel, iparági szakemberekkel.

A referenszinterjú során elhangzik a megrendelő hírigénye, az információszerzés célja, hogy originális vagy generikus a keresett információ, trend felvázolása vagy gyenge jel keresése a cél stb. Van, hogy a megrendelő általa kért eszközök és források körét újra kell gondolni a megrendelő céljainak tükrében, és az információs tanácsadó új stratégiát javasol. Az információs tanácsadó az egyeztetést követően dönt arról, hogy etikai szempontból, az információ-felhasználás dimenziói szerint vagy kapacitását tekintve vállalható-e számára a feladat. A munka elvállalása esetén – lévén a szolgáltatás immateriális természetű – a felek pontosan felvázolják a szállítandó információ tartalmi és formai paramétereit, minél kevesebb esélyt adva az esetleges félreértéseknek.

Az információszerzés módja iteratív. Jellemző, hogy az interneten elért nyílt vagy nem nyílt forrásokból jut el a tanácsadó az információ humán forrásaiig, ahol a legértékesebb, még le nem írt információ jellemzően telefonos interjú vagy elektronikus levelezés útján érhető el.

A kontrollált és dokumentált információkeresés során a beszerzett információt a tanácsadó a döntéshozatal megkívánta struktúrába rendezi, feltüntetve a forrásokat és a beszerzés módját. A jelentésben döntés nem, csak annak input adata (adatai) szerepelnek. Az információs tanácsadó az ügyfele igényét megismerve igyekezhet a felülértékesítésben, kapcsolódó további értéknövelt szolgáltatások felkínálásával. A felek kölcsönös elégedettsége esetén a projektjellegű munka folyamatos megbízássá, vagy projektek sorozatává válhat.

Hozzászólás