A szaksajtóban "a hivatásunkat ellepő amatőrök magasabb posztjuk kötelező penzumaként írnak".
Neuralgikus pontok a szakkönyvtárügy működésében / Horváth Tibor. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (1989) 11 http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3152&issue_id=396

Könyvtári vezetők személyes tőkéje: szakmai tudás kellene pozícióból eredő befolyás helyett

kit-felmA KIT 2013 novemberében a magyar könyvtári vezetők legfontosabb személyes tőkéjére kérdezett rá. Először a meglévő képességikre (a mostani helyzet), utána a kívánatos állapotra (hogyan szeretnék a válaszadók a vezetőket látni) kérdezett rá. A nem reprezentatív válaszok alapján levonható következtetések:

A válaszadók szerint

  • a könyvtári vezetők befolyásukat főként személyes kapcsolataikra, másodsorban pozíciójukra, harmadsorban szaktudásukra építik
  • a válaszadók számára a legfontosabb hatalmi forrás a szakismeretre és tudásra alapuló képességek, másodsorban a pozícionális hatalom
  • a személyes anyagi képességek a kérdés szempontjából nem voltak mérvadóak
  • a válaszadók szeretnék, ha a könyvtári vezetők szakmai befolyását sokkal inkább szakismeretük határozná meg, sokkal kevésbé a pozícióból adódó hatalom, és kevésbé a személyes kapcsolati hálózat.

Az eredmények felvetik a könyvtárosképzés kritikus sikertényezőit is. Aki ma karriert akar a szakmában, az a hatalomra és személyes kapcsolatokra összpontosítson?

Könyvtári vezetők tevékenységéről legutóbb 1996-ban jelent meg tanulmány.

Hozzászólás