"A hálózat ... nem lesz a könyvtárügy vezető szervezeti elve. Helyette a természetes kapcsolatok és a tartalmi függőség nyomán spontán alakulnak magasabb, több könyvtárat összefogó szervezetek."
Neuralgikus pontok a szakkönyvtárügy működésében / Horváth Tibor. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (1989) 11 http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3152&issue_id=396

Tervezés, stratégia

Néhány gondolat és olvasmány a tervezéshez (frissítve: 2017., dec.)

A tervezés lépései:

 • misszió meghatározása / felelevenítés (mivégre is vagyunk?)
 • vízió meghatározása (hova kell eljutnunk?)
 • helyzetfelmérés (pl. SWOT, PEST analízis)
 • stratégiai terv elkészítése (célok 2-5-10 évre, lebontva mérföldkövekre)
 • taktikai v. rövid távú terv (projektsorozat a mérföldkövek elérése érdekében)
 • projekttervezés v. akciótervek készítése (erőforrások, ütemezés, a cél és a felelős meghatározása)

A SWOT-elemzés során vagy azt követően megfogalmazódnak olyan célok, amelyekhez akcióterveket  fogalmazhatunk meg. Ezek egy része beépülhet a stratégiába, másokat eltesszük távlatilag megvalósítandó projektnek.

Figyelem a tervezett dolgok megvalósítására (ez már nem a tervezés!); visszacsatolás (hogyan állunk a tervek megvalósításában?)

 • A folyamatkontrolling azt vizsgálja, hogy az adott folyamat végrehajtása során elértünk-e a mérföldköveket, elértük-e a korábban meghatározott részcélokat?
 • Minőségirányítás: az a rutin, amely a folyamatok és a projektek számára keretet ad, a résztvevők és érdekeltek számára átláthatóvá teszi őket.

A visszacsatolás lépései

 • teljesítménytényezők meghatározása (pl. látogatottság, piaclefedés, kölcsönzésszám stb.)
 • teljesítménymutatók meghatározása (a tényezőn belül mely értékek a megfelelők, pl.: a napi 15 kölcsönzés elfogadható, kiváló, gyatra? stb.
 • teljesítményértékelés (a mért értékek összevetése a tervekkel — a környezeti tényezők figyelembe vételével)

Nemzetközi (általános) trendek

 • az intézmény sikerességét az határozza meg, hogy célcsoportja mennyire sikeres (pl. az iskolai könyvtár akkor jó, ha a diákok egyre eredményesebbek közösségi és intellektuális tekintetben)
 • elmosódó határok a hagyományos könyvtári és az új, közösségi tevékenységek között
 • kisebb költségvetés ellenére folyamatosan fejlesztett szolgáltatás
 • szakosodás, kiszervezés (csak azok a tevékenységek maradnak a könyvtári szervezetben, amelyeket nem tud más szolgáltató hatékonyabban elvégezni)
 • csökkenő helyben lévő fizikai állomány, gyorsan növekvő közös elektronikus tartalom; erősebb figyelem a használói igényekre
 • a visszakereső rendszer felülete egyszerűsödik, tartalma összetettebbé válik: sokféle különböző forrásban keres egyszerre (pl. saját könyvek, konzorciumban beszerzett folyóiratok, webes adatbázisok stb.)

Közkönyvtárak

 • közösségi tér, melynek csak egyik, arányaiban csökkenő eleme a könyvolvasás és kölcsönzés
 • közös kínálat “idegen” szolgáltatásokkal (kávézó, játékbolt, kocsma, önkormányzati iroda stb.)
 • befogadáskultúra: a különböző társadalmi csoportok (szegények, menekültek, idősek és más, peremre kerültek) közötti kapcsolatok erősítése
 • megerősített marketing; könyvesbolt-jellegű belső kialakítás (pl. shop-koncepció)
 • hálózatosodás (egy fenntartó – sok könyvtárral)
 • konzorciumi elektronikus szolgáltatások (pl. országos licenc hangzóanyagokra)
 • erősödő versenytársak (pl. keresőgépek, e-kiadók, kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások erősödése)

Példák legjobb közkönyvtári gyakorlatokra

Példák legjobb gyerek- ifjúsági és iskolai könyvtári gyakorlatokra

 

Szakkönyvtárak

 • beépített könyvtárosság (a könyvtáros a könyvtári téren kívül lép kapcsolatba a használókkal, pl. beépül kutatói csoportokba, kutatási és publikációs tanácsadóvá válik)
 • radikális elektronizálódás, fizikai állomány drasztikus csökkenése (főleg a műszaki tudományok területén)
 • konkurensek / partnerek: elektronikus információszolgáltatók
 • közös virtuális információszolgáltatások

Példák legjobb felsőoktatási / szakkönyvtári gyakorlatokra

 

 Néhány vonatkozó olvasmány a tervezésről e honlapról:

Tervezés (könyvfejezet) Menedzsment / Mikulás Gábor
A könyvtári munka értékelésének új módszere: a SWOT-analízis : Szemle

Legjobb gyakorlatok
a közkönyvtárakban
a szakkönyvtárakban

Hozzászólás