Kérdezzük meg a dolgozóktól, hogy mit szeretnének csinálni.
Entrepreneurial library management / Maurice B. Line. Elhangzott Maurice Line 1990. november 7-ei előadásán az Országos Széchényi Könyvtárban

[Egyetemi kiválóság…]

Ónody Molnár Dóra cikke, Népszabadság (2013. márc. 7.) p. 6

Az egyetemi kiválóság kapcsán megkérdeztünk egy független szakértőt. Mikulás Gábor információs tanácsadó, az Elsevier kiadó trénere több olyan mérési rendszert is példaként említ, amelyből kirajzolódik valamiféle rangsor az egyetemek között.
– A Magyar Tudományos Művek Tára elnevezésű, az interneten is hozzáférhető rendszerbe töltik fel az egyetemek és kutatóintézetek munkatársainak publikációit. Van egy másik rendszer is, amely a Scopus nevet viseli, ahol nemzetközileg is láthatóvá válik a tudományos teljesítmény – mondja Mikulás Gábor. Megtudjuk: a Scopusban diagramos formában megtekinthető az oktatók, egyetemek, országok teljesítménye is. A rendszer nemcsak arra érzékeny, hogy egy adott egyetem oktatóinak mekkora a nemzetközi és hazai publikációs teljesítménye, hanem arra is, az adott publikáció mekkora karriert futott be a tudományos életben. Azaz hány másik publikáció, konferencia-előadás hivatkozik rá. E független adatbázisban a Pázmány Péter Egyetem a „futottak még” kategóriájába tartozik magyar viszonylatban. Vagyis alacsony a nemzetközi publikációs tevékenységgel bíró oktatók száma, és ezekre a publikációkra csak kevéssé hivatkoznak a nemzetközi tudományos életben.

Hozzászólás