A főnök bizonytalansága rávetül az egész intézményre.
Entrepreneurial library management / Maurice B. Line. Elhangzott Maurice Line 1990. november 7-ei előadásán az Országos Széchényi Könyvtárban

Information Consulting – Guide to good practice

Authors: Irene Wormell (Sverige), Annie Joan Olesen (Danmark). Mikulás Gábor (Magyarország)
Oxford, Chandros, 2011. – 187 p. (Chandos Information Professional Series) ISBN 978 1 84334 662 3

Content:

Foreword vii
About the authors ix
1  What is information consulting? 1
2  Advantages: why information consulting might appeal to you 13
3  Challenges: realities to consider 19
4  The starting point: make a business plan 31
5  The legal environment 57
6  Building trust and marketing your services 65
7  Client relations: the key to success 77
8  Advice from other information consultants 107
9  Take a leap from being a librarian to becoming an information consultant 115
10  The clients speak – from a client’s perspective 131
11  Ahead 149
Appendix: Case studies 151
References 185
Index 189

A tartalom magyarul:
Előszó
A szerzőkről ix
1  Mi az információs tanácsadás? 1
2  Előnyök: miért lehet érdekes számodra az információs tanácsadás 13
3  Kihívások: amiket érdemes előbb megfontolni 19
4  Indulás: üzleti terv készítése 31
5  Jogi környezet 57
6  Bizalomépítés és marketing 65
7  Ügyfélkapcsolatok: a siker kulcsa 77
8  Javaslatok más információs tanácsadóktól 107
9  Ugrás: könyvtárosból információs tanácsadó 115
10  Mit mondanak az ügyfelek? — az ő nézőpontjuk 131
11  Tovább! 149
Melléklet: Esettanulmányok 151
Hivatkozások 185
Tárgymutató 189

Hozzászólás