Az utasításon és engedelmességen alapuló vezetési stílus a képzetlen munkaerőre szabott.
Kiváló vezetők : rövidítve. In: Korszerű Vezetés 29 (1997) 3 p. 48-56.

CSR

A GM Info Consulting Kft. tagjai rendszeresen segítenek konzultációval hallgatóknak…

Társadalmi szerepvállalás

Talán fellengzős GM Info Consulting Kft. társadalmi szerepvállalástól szólni, mindenesetre cégünk folyamatosan végez a tágabb közösség érdekét szolgáló tevékenységeket. Például:

Információ az információs és könyvtári szakmának

A KIT Hírlevél kiadása 2002 óta információs és könyvtári szakemberek számára. A tevékenység hoz ugyan némi bevételt, ám az adatgyűjtés és hírszolgáltatás, -továbbítás heti kb. másfél–két munkanapot vesz igénybe. A könyvtári sajtóorgánumok között a KIT bír a legtöbb olvasóval. Archív híreinek száma megközelíti a 25.000-et.

Segítség az új generációknak

A GM Info Consulting Kft. tagjai rendszeresen segítenek konzultációval hallgatóknak dolgozatok, szakdolgozatok, doktori értekezések írásában, leginkább növényvédelmi, információs és könyvtárügyi, minőségirányítási témakörökben.

Fák – a beton helyett

2008-ban Kecskemét belvárosában kisebb fasor ültetését terveztük és koordináltuk Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával és a Piarista Iskola Kollégiumával együttműködve. A hét nyugati ostorfát olyan helyre ültettük, — az egykori Centrum áruház és a Piarista kollégium közötti terület északi járdájába — ahol a nyaranta a hőség elől alig lehet menekülni. A kifejlett fák az árnynyújtás mellett esztétikai, porcsökkentő, szélmérséklő és a Piarista Kollégium számára némi fűtési és hűtési költséget mérséklő hatást is fognak nyújtani — évek múltán. Az évtizedekkel későbbi nyereség érdekében azonban most kellett cselekedni.

2009. április elején kíváncsian vártuk, hogy a hét fa közül hány fogta meg a talajt. — Nos, mind a hét. És ahogyan a felső kép mutatja; fejlődnek. Tavasszal az önkormányzat megbízottain túl a piarista diákok, nyáron pedig saját magunk öntöztük, gyomláltuk tányérjukat.

level

Az utóbbi években a fasor már komoly árnyat vetett, ám a fák alsó ágait 2013. nyarán a város illetékesei lemetszették. Betegségek is előjöttek rajtuk, egyik rajtuk talált kórokozóról szól a Növényvégelem. c. folyóirat (2013. nov.) egyik cikke: Ripka Géza és Mikulás József: A déli ostorfa-
gubacsatka (Reckelia celtis Bagdasarian) megjelenése Magyarországon. A cikk illusztrációjának számító egyik fotó a lap címoldalán is megjelent.

2020-ban erőfeszítéseket tettünk – a korábban telepített fasorral szemben – a kecskeméti Centrum áruház környékének zöldítése érdekében a 10 millió fa mozgalom Kecskemét csoportjával együttműködve. Javaslatot tettünk az eredeti tervekhez képest nagyobb zöldfelület telepítésére, beleértve 2 facsoport, 2 fasor, illetve körbe, a Centrum áruház épületére felfutni tudó növények ültetését. Mivel javaslatunkat a város illetékesei csak részben fogadták el, a cél érdekében demonstráltunk is. Erőfeszítéseinkről ld. a Kecsup és a BAON híradását. transzparens

Hozzászólás