A könyvtárban meglévő felesleges munkaerőt vagy el kell bocsátani, vagy le kell kötni.
Entrepreneurial library management / Maurice B. Line. Elhangzott Maurice Line 1990. november 7-ei előadásán az Országos Széchényi Könyvtárban

Információ; az információgyűjtés forrásai

Előadás, 2008. ápr. 29., Budapesti Gazdasági és Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete, Üzleti hírszerzés tanfolyam

Hozzászólás