Branson: ha egy épületben 50-70 embernél többen dolgoznak, elvesztik identitástudatukat.
Kiváló vezetők : rövidítve. In: Korszerű Vezetés 29 (1997) 3 p. 48-56.

Az inspirálás útjai

Előadás a Kodolányi János Főiskola Könyvtárában, 2006. máj. 9.

Hozzászólás