Egyetlen hét sem múlhat el úgy, hogy a Virgin szóvivője ne jelentene be valamilyen újdonságot.
Kiváló vezetők : rövidítve. In: Korszerű Vezetés 29 (1997) 3 p. 48-56.

Marketing információbrókereknek

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (2004) 12 549-555

Az információbróker-marketing alapjai megegyeznek a szolgáltatásmarketingével, mely a könyvtárakéra is éppen úgy vonatkozik. Specifikum viszont az egyedi igények információ- illetve tudásigények szolgálata, ügyfeleknek való menedzselése. Ez magába foglalja a piac azonosítását, szegmentálást, a minőségirányítást, eladásösztönzést és a folyamatos fejlesztést. A cikk e pontok szerint marketing-szempontokat és fogásokat sorol fel az információs tanácsadási szolgáltatások művelői számára.

Könnyű eladni egy pár cipőt, vagy legalább leültetni a vendéget a kávéházban – sóhajthat fel az infobróker1 , aki olyan „terméket” kíván eladni, amelynek lényege láthatatlan; és csak akkor győződhet meg értékéről a vásárló, ha már „elfogyasztotta” azt, és néha még akkor sem lehet egészen biztos a dolgában. Az információs termékre – ha tetszik – fokozottan érvényesek a szolgáltatásoknak a megfogható termékekkel szembeni jellemzői2, úgymint a

  • heterogenitás (a szolgáltatás teljesítménye ingadozó; megítélése is változó, bizonytalan lehet)
  • nem fizikai természet (tapasztalati „termék”, nehéz mennyiségi jellemzőkkel meghatározni)
  • nem tárolható (az igény megjelenésekor teljesítendők, nem raktározhatók), mivel általában határidős döntéshozatalhoz szükséges, az információ értéke gyorsan romlik
  • elválaszthatatlanság (minőségét a felhasználás során érzékelik, és korlátozott a lehetőség a selejt utólagos minőség-ellenőrzéssel való kiszűrésére).

A fenti szempontok miatt az információbrókernek különösen nagy figyelmet kell fordítania a pr-re, amely a bizalom megszerzésének és fenntartásának eszköze. Ilyen kapcsolat által a megrendelő fontos üzleti döntését külső szakértő addig, abban a kérdésben nem tapasztalt információjára bízza. E kapcsolat túlnyomórészt – de eleinte szinte kizárólag – személyes kapcsolat, találkozás útján teremthető meg. A reklám gyakorlatilag hatástalan; az ajánlások is közvetlen emberi kapcsolatokkal terjednek.

A térítésesinformáció-szolgáltatók marketingje az alábbiakat foglalja magába: …

Az írás folytatása, frissített változata a Magyar Információbrókerek Egyesülete által 2006-ban kiadott Információból üzleti érték c. könyvben olvasható.

  1. Információkereséssel és értékesítéssel megbízásra foglalkozó szakember, információ-bróker. Témafigyeléssel és dokumentumszolgáltatással is foglalkozhat. A cikk elsősorban a független információs szakemberek szempontjai szerint íródott, de lehetséges a nagyobb vállalkozás keretében működő információs szakemberek szemszögéből történő értelmezés is.
  2. Vö.: Ghobadian és Terry (Designing services using quality functions deployment In: Marketing & Management (1995) 3 p. 22-26.) HIPI-elve, amelyet itt az elválaszt-hatatlanságot tekintve kissé módosított formában közlünk.

Hozzászólás