"A hálózat ... nem lesz a könyvtárügy vezető szervezeti elve. Helyette a természetes kapcsolatok és a tartalmi függőség nyomán spontán alakulnak magasabb, több könyvtárat összefogó szervezetek."
Neuralgikus pontok a szakkönyvtárügy működésében / Horváth Tibor. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (1989) 11 http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3152&issue_id=396

Technológiában „utazó” brókerek

BOSS Magazin, 2003. október p. 35-36

Az információbróker tipikus feladata, hogy megrendelője számára egy adott probléma megoldása érdekében döntéshozást elősegítő információt – résztudást – kínáljon. A megrendelő ennek felhasználásával képessé válik optimálisan megalapozott döntést hozni. A technológiabrókerek – amellett, hogy tevékenységük a technológiai információk és tudások menedzselésére összpontosít, az adott problémák megoldását menedzselik, s a nyereséggel kecsegtető megoldásokat kínálják megrendelőiknek. Mindkettőjük tevékenysége az információ- illetve tudásgazdaság szerves részét képezi.

Andrew Hargadon (University of California) frissen megjelent könyvében (How Breakthroughs Happen: The Surprising Truth About How Companies Innovate) a technológiabrókerek tevékenységét négy szakaszra osztja, úgymint jó ötletek generálása, az ötletek életben tartása, új használók és régi ötletek párosítása, végül az ígéretes koncepciók tesztelése. Részletesebben: …

Az írás folytatása, frissített változata a Magyar Információbrókerek Egyesülete 2006-ban megjelent Információból üzleti érték c. könyvében olvasható.

Hozzászólás