„640 kilobájt mindenkinek elég” - Bill Gates, 1982
Kétkedések története : pesszimista jóslatok, győztes technika / Schweitzer András. In: Heti Világgazdaság (2000. dec. 2.) p. 81-82

Az információ- és tudáspiac új szereplője: az információbróker

Marketing & Menedzsment, 2003. 1 p. 17-24 Pdf

Míg ezer éve a föld birtoklásának a kérdése, az ipari forradalom idejétől a termelőeszközök és fizikai erőforrások jelentették a hatalom birtoklásának kulcsát, addig a posztindusztriális társadalomban az információ vált azzá. Legalábbis a hétköznapi értelemben így nevezzük azt az entitást, amely a termék fizikai valójához annak formáját, minőségét, és még fontosabb; fogyasztóhoz való viszonyát adja, illetve határozza meg. Minél több a termék, illetve szolgáltatás információtartalma, annál nagyobb az esélye, hogy a piacon versenyelőnyre tegyen szert. Pontosabb fogalmazás kedvéért azonban meg kell különböztetnünk a hétköznapi „információ” négy szintjét, úgymint: adat, információ, tudás, bölcsesség / intelligence. (A bölcsesség és az angol intelligence nem szinonimák, hanem két különböző cél esetén használjuk a más-más kifejezést.)

Az írás folytatása, frissített változata a Magyar Információbrókerek Egyesülete által 2006-ban kiadott Információból üzleti érték c. könyvben olvasható.

Hozzászólás