Dán közkönyvtárban térítéses rendszert vezettek be. Az üzleti elemek megjelenésével a könyvtárak nagyobb felelősséget vállalnak a használókért.
Management and the management of information and library services / Patricia Layzell Ward. In: Library Management 22 (2001) 3 p. 131-155

Távmunka? Működik! (referátum)

Könyvtári Figyelő 41 (1996) 3 p. 545-546.

Forrás: Jacquie Campbell, Rob Froud: Teleworking works! In: Library Association Record 97 (1995) 12 p. 654-657

Az angol Könyvtáros Egyesület (LA) 1993-as meghatározása szerint a távmunka olyan munkamódszer, amelyben az alkalmazott munkahelyétől távol – többnyire otthon – dolgozik, számítógépet használ, és munkahelyével telekommunikációs módszerek segítségévet kommunikál. Korábban az otthoni munka az alacsonyabb státuszú munkavállalók lehetősége volt, ma már egyre nagyobb teret kap a szakértők és menedzserek világában.

Jacquie Campbellnek, az információs és speciális szolgáltatások menedzserének munkaköri feladata írásbeli jelentések készítése, levelezés, intézményen kívüli kapcsolatok fenntartása, új projektek és szolgáltatások tervezése, illetve publikációk készítése. Munkaidejének jelentős része telefonálással telik. Mikor észrevette, hogy gyermeket vár, átgondolta munkáját, és beadta vezetőinek javaslatait az otthoni munkával kapcsolatban. Az önkormányzat alkalmazottai között még nem volt hasonló példa, így a feljebbvalók az alkalmat egyben kísérletnek is tekintették.

Jacquie otthoni étkezőjét alakította át irodává, ott helyezte el az irodabútorokat, a faxot, a telefont, a laptopot és a nyomtatót. Munkaidejének felét tervezte otthon tölteni: kéthetente öt napot, de ez később a gyakori megbeszélések miatt heti két állandó napra korlátozódott. Az otthoni munka ideje alatt igyekszik elvégezni minden papírmunkát, telefonálást. A munkaidő otthon 8.00-tól 17.45-ig tart, amelyet rövid szünetek szakítanak meg, és tere van a rugalmasságnak is. Hamarosan rá kellett jönnie, hogy a távmunka gyermeke csecsemőkora után nem alkalmas gyermekfelügyeletre, mert a két kötelesség túlzott idegi leterheltséghez vezet.

A munkatársakkal az otthoni munka napjain telefonon, fontos dokumentumok érkezése esetén faxon tartja a kapcsolatot. Külső ügyfelek is gyakran küldik az otthoni címre a hivatalos küldeményeket. Esetleges távollétekor üzenetrögzítőt használ, az e-mail-kapcsolat kiépítése a közeljövő zenéje. Jacquie-nál is – mint bármely munkatársa esetében – meg kellett oldani a felügyeletet. Ez kezdetben hetenkénti munkamegbeszélés formájában történt, de rövidesen belátták felettesével együtt, hogy elegendő az informális kapcsolat is.

Ami a költségeket illeti, az önkormányzat mint könyvtárfenntartó a tételes otthoni telefonszámla alapján fizeti a telefonköltséget. Más hasonló munkatárssal ellentétben nem kap térítést fűtésre, villanyra; elég az, hogy az otthoni munka napjain nem költ utazásra. Az otthon használt berendezéseket a fenntartó, a munkahelyiséget Jacquie biztosítja.

A távmunka előnye, hogy elmarad a munkába utazás és a felkészülés ideje, amely Jacquie esetében napi négy órát tesz ki. Az otthon végzett munka nagy rugalmasságot kínál, és ez a gyerek betegsége esetén még nagyobb előny.

Emiatt elfogadható szintre csökken a stressz, és a munkatárs érzi, hogy mint embert is megbecsülik; növekszik motivációs szintje. A nyugodt körülmények miatt otthon idő szerint is többet lehet dolgozni. Magas szintű önszervezéssel gondosabban lehet beosztani a munkát, kevesebb a tűzoltó-munka.

Jacquie számára az otthon végzett munka gondokat is hozott. Kisfia számára nehéz volt megérteni, hogy annak ellenére, hogy otthon van anyja, nemigen van ideje játékra. Szerencsére férjének rugalmas munkaideje megengedte, hogy a gyerek apjához is fordulhasson otthon. Egyetlen igazi és tartós probléma, hogy a munka állandóan helyben van, és hogy elvileg bármikor lehet(ne) dolgozni. Így jóval nehezebb a tényleges kikapcsolódás.

Az angol Library Association által távmunkáról kiadott tájékoztatóból Jacquie az alábbi pontokat tartja leginkább megfontolásra érdemesnek:

  • Távmunka tervezésekor alaposan meg kell gondolni, hogy az adott munkakör tényleg alkalmas-e erre. Alaposan meg kell tervezni a felügyeletet, a közvetett ellenőrzést.
  • Meg kell vizsgálni az adott munkavállaló alkalmasságát is. Az egyéni motiváció alapvető fontosságú, ugyanakkor a “munkamánia” (workaholicism) nagy gondokat okozhat. A jó időgazdálkodás szintén nélkülözhetetlen.
  • Az otthon dolgozó beosztottnak nagy szüksége van az őszinte és nyílt visszacsatolásra felettesétől – és viszont. Fontos, hogy mindkét fél elvárásai tiszták és érthetőek legyenek.
  • A másfajta munkastílus megszokása időt és energiát igényel, például a munkatársaknak meg kell érteniük: az otthoni munka nem a dolgok könnyebbik felének választása, továbbá hogy a munkatársak ne feszélyezzék magukat, hogy kollégájukat otthon “zavarják”.
  • A formális munkaszerződés megalkotására is figyelmet kell fordítani. Rögzíteni kell, melyik költség kit terhel (pl. telefon, fűtés stb.).
  • A távmunka nem azonos az otthoni gyerekfelügyelettel, ugyanis az időt és a helyet gondosan meg kell tervezni, hogy a munkavállaló önállóan, egyedül dolgozhasson.

Ha ezek a feltételek megvannak, akkor a távmunka az otthon és a munkahely közötti feszültség sikeres feloldását kínálja, amelyet a cikk írója habozás nélkül ajánl.

(A referált cikket követi az az írás is, amelyben Jacquie felettese írja le, hogy Jacquie távmunkája milyen előnyöket jelent a vezetés szempontjából.)

Referálta: Mikulás G

Hozzászólás